Onexox Black Data Buffet

Black B59DB dan Black B89DB merupakan pelan terkini ONEXOX Black yang ditawarkan kepada semua pengguna ONEXOX. Pelan ini dinamakan ‘DATA BUFFET‘.

Setiap bulan, pengguna pelan ‘Data Buffet’ ini ditawarkan kuota data sebanyak 44GB (untuk B59DB) dan 100GB (untuk B89DB). Kuota data tersebut dimasukkan secara berperingkat. Tertakluk pada terma & syarat.

BLACK B59DB (44GB)

ONEXOX Black B59DB Data Buffet
  • Anda akan dapat data permulaan 12GB untuk penggunaan blok pertama.
  • Apabila data berbaki 1GB ke bawah, data tambahan 8GB akan dimasukkan secara automatik.
  • Tambahan data 8GB akan berlaku sebanyak empat (4) kali.
  • 12GB + (8GB) + (8GB) + (8GB) + (8GB) = 44GB
  • Baki data pada blok terakhir yang diterima pada bulan semasa akan dibawa ke bulan hadapan.

BLACK B89DB (100GB)

ONEXOX Black B89DB Data Buffet
  • Anda akan dapat data permulaan 20GB untuk penggunaan blok pertama.
  • Apabila data berbaki 1GB ke bawah, data tambahan 20GB akan dimasukkan secara automatik.
  • Tambahan data 20GB akan berlaku sebanyak empat (4) kali.
  • 20GB + (20GB) + (20GB) + (20GB) + (20GB) = 100GB
  • Baki data pada blok terakhir yang diterima pada bulan semasa akan dibawa ke bulan hadapan.

Konsepnya sama seperti anda makan ‘buffet’. Makan sedikit dulu, kemudian tambah lagi.

Dengan ‘Data Buffet’, anda dapat data sedikit dahulu dan ditambah lagi dengan data seterusnya hingga cukup jumlah keseluruhan kuota data untuk pelan ‘Data Buffet’ yang dilanggan.

Konsep Data Buffet ONEXOX
Konsep ONEXOX 'Data Buffet'

Kuota data untuk pelan ‘Data Buffet’ tidak boleh dikongsi / dipindahkan kepada pengguna ONEXOX yang lain.

Hanya pelan Black B10, B39, B39_PLUS20 dan B39_PLUS50 sahaja boleh buat perkongsian data.

Pengguna Baru

Pendaftaran pelan ONEXOX Black ‘Data Buffet’ ini boleh dibuat secara online melalui ONEXOX Online Store.

Simkad akan dihantar melalui pos. Penghantaran PERCUMA!

Pengguna Sedia Ada (Prepaid)

Pengguna sedia ada ONEXOX Prepaid yang ingin tukar ke plan ONEXOX Black ‘Data Buffet’ boleh daftar melalui cara COBP (Change of Business Plan).

*Proses COBP untuk pelan ONEXOX Prepaid sahaja.

Tukar pelan ONEXOX Black yang lain

Pengguna ONEXOX Black sedia ada yang ingin tukar ke plan Black ‘Data Buffet’ boleh daftar melalui cara COP (Change of Plan).

Anda perlu hubungi pengedar ONEXOX terlebih dahulu untuk semakan bil semasa dan buat bayaran penuh untuk proses tukar ke plan ONEXOX Black ‘Data Buffet’.